Platili ste taksi u Londonu? Tražite povrat poreza u Hrvatskoj

Društvo U Turn Tax refund je globalna kompanija sa sjedištem u Dubaiju, specijalizirana za povrat PDV-a i usklađivanje s PDV zakonodavstvom s više od 25 ureda diljem svijeta, a svoje usluge sad nude i na hrvatskom tržištu. Tvrtka će pomagati kompanijama da dobiju povrat poreza na dodanu vrijednost koji su platili za vrijeme obavljanja posla u stranim zemljama. Troškove na koje je plaćen PDV za vrijeme boravka u stranoj zemlji, a na koje se može tražiti povrat poreza su npr. troškovi smještaja, iznajmljivanje vozila, trošak javnog prijevoza i taksi službe, kotizacije za sudjelovanje na seminarima i obučavanjima, PDV na uvoz, te troškovi oglašavanja u inozemstvu. Kako bi kompanija mogla dobiti povrat poreza iz drugih zemalja, mora imati originalne fakture koje se šalju u poreznu upravu zemlje u kojoj je trošak napravljen. Nakon ulaska Hrvatske u EU, ovaj proces će biti olakšan zbog digitalizacije procesa te za neke zemlje neće biti ni potrebne originalne fakture već će biti dovoljno dokazati da je usluga naplaćena onome koji traži povrat poreza. Hrvoje Herjavić iz U Turn Tax Refunda pojasnio je kako će nakon ulaska Hrvatske u EU hrvatske kompanije ili društva morati biti registrirani u sustavu obveznika PDV-a u Hrvatskoj i kupovati dobra ili usluge za poslovne potrebe, da bi mogli zahtijevati povrat PDV-a od drugih zemalja članica EU. Inozemni poduzetnici koji će htjeti povrat PDV-a iz Hrvatske bit će ograničeni hrvatskim poreznim zakonom, a recipročno će hrvatski poduzetnici pri svojim potraživanjima biti ograničeni poreznim zakonom zemlje u kojoj traže povrat poreza. Zahtjev za povrat poreza će se morati podnijeti najkasnije devet mjeseci nakon isteka kalendarske godine u kojoj je trošak nastao. Herjavić je također naglasio kako hrvatske kompanije mogu tražiti povrat poreza i iz drugih zemalja,a ne samo onih koje su članice EU. Izvor: net.hr